Enhedslisten om Budget 2018-21: Der er råd til mere velfærd

Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til forbedringer på mange vigtige områder, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten både for en bedre prioritering indenfor den ramme, der er, og for et opgør med regeringens sparekrav til kommunerne.

Budgetudspillet rummer gode forslag og prioriteringer som fx større budget til sårbare børn og unge, styrket beskæftigelsesindsats, tidlig indsats til udsatte familier, mødested til unge, bedre uddannelse af sosu'er, udvidelse af genbrugsstationen og affaldssortering i kommunens institutioner.

Men budgetudspillet vil øge uligheden, når der er forslag om skattelettelser, der er størst til dem med den højeste løn, samtidig med forslag om meget alvorlige nedskæringer, hvoraf flere rammer de mest udsatte grupper:

 • Store besparelser på skoleområdet – til trods for at flere skoler har et meget skrabet budget og har måttet skære på inklusion, lejrskoler og tosprogsundervisning
 • Større egenbetaling for tøjvask til pensionister – en stigning, som næppe opvejes af den foreslåede skattelettelse
 • Færre penge til at bekæmpe ulighed i sundhed, selv om uligheden vokser
 • Dårligere normering på ungeområdet – i en tid med stort behov for at forebygge bandeproblemer
 • Nedskæring på arrangementet Gladsaxe Loves Culture, der er en succes for mangfoldighed og integration.

Det er nedskæringer, som kan komme til at koste flere penge på længere sigt. Dem vil vi arbejde for at få fjernet!

Enhedslisten vil arbejde for et budget, der mindsker uligheden og fremmer social og miljømæssig bæredygtighed. Derfor har vi en række forslag, som vi tager med til budgetforhandlingerne:

 • Et 2-årigt forsøg med 30-timers arbejdsuge på en kommunal arbejdsplads
 • Flere ressourcer til inklusion og flere to-lærer-timer i folkeskolen
 • Småjobs på almindelige vilkår, som kan søges af kontanthjælpsmodtagere
 • Bedre personalenormeringer for en bedre indsats og mindre nedslidning
 • Færre sager pr. sagsbehandler, så der er tid til at yde den rigtige hjælp
 • Fortsættelse af Borgerrådgiveren
 • Netværkshus til aktiviteter for integration af flygtninge og indvandrere.
 • Flere penge til energirenovering og andre indsatser imod klimaforandringerne.

 

Emneord: