Ældrestyrken på rejse i Halfdan Rasmussens univers med Ole Sterndorff som guide

Der var ikke kun gløgg og æbleskiver, gran og røde julestjerner, men også god og gedigen underholdning på Ældrestyrkens sidste møde i denne sæson, torsdag den 24. november i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, hvor der var dækket op til 27 deltagere. Vi havde inviteret sangeren Ole Sterndorff fra Røde Lue og Rendestenens liljer til som en overraskelse at komme og synge og spille på guitar og til at fortælle om Halfdan Rasmussens digte og tosserier.

Det blev en eftermiddag med en spændende rejse gennem Halfdans Rasmussens forunderlige univers og politiske liv. Ole ledte os igennem forfatterskabet og ledsagede det med sange både sunget af ham selv og med os som sædvanlig aktive deltagere.

Halfdan Rasmussen var ikke medlem af noget politisk parti, men han engagerede sig livet igennem i de politiske bevægelser på venstrefløjen, der opstod, som f.eks. i ungdomsårene i anarkosyndikalismen (en politisk retning indenfor syndikalismen og anarkismen. Den ønsker at få etableret et decentraliseret, arbejderstyret samfund), og han var aktiv i modstandsbevægelsen. Hans tidligste digte blev skrevet under depressionen i 30´erne, og de var advarende og pessimistiske. Om sig selv skrev han: "Jeg skriver sjove digte. Jeg skriver også triste. De første læser andre folk. Selv læser jeg de sidste".

Oles oplæg beskæftigede sig meget med den politiske side af Halfdan Rasmussen, f.eks. hans rejse til Grækenland under juntastyret (fra 1967 til 1979), som han beskriver i bogen "Mørke over Akropolis". Det var helt uhyggeligt, som beskrivelsen af det græske juntastyre dengang også passer på Tyrkiet i dag, som det har udviklet sig under Erdogan.

Kampagnen mod Atomvåben, Folkebevægelsen mod EU og Amnesty International var Halfdan Rasmussen også engageret i, og i alt, hvad han har skrevet, er der en insisteren på humanisme og afsky for vold. Så en stor tak til Ole for hans inspirerende oplæg over en af Danmarks populæreste digtere født under fattige kår på Christianshavn den 29. januar 1915 og død den 2. marts 2002 i Hornbæk.

Husk: Man bliver ikke ældre af at deltage i Ældrestyrkens møder, men man risikerer at blive klogere, og derfor fortsætter vi i det nye år i samme spor med vores første møde i Seniorklubberne torsdag den 26. januar 2017, hvor Jette Gottlieb fortæller om, hvordan det er at være udsendt som nødhjælpsarbejder i verdens brændpunkter. Jette har tidligere siddet i Folketinget og i Københavns Borgerrepræsentation for Enhedslisten. Husk tilmelding.

Og så en lille information: Ældrestyrken samlede på sit sidste møde 510,50 kr. ind til Enhedslistens Valgfond. Det var rekord, og hermed nåede vi i hele 2016 op på at indsamle i alt 2.708,- kr. i den lille indsamlingsbøsse, der hver gang går rundt på vores møder. Det er da et resultat, vi kan være stolte af!

Vil du vide mere om Enhedslistens ældrepolitik, så gå ind Enhedslistens Ældrepolitiske Udvalg, og mere om Ældrestyrkens mødeaktiviteter, så gå ind på Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Tovholderne i Ældrestyrken, Enhedslisten i Gladsaxe

Emneord: