Ældrestyrken satte fokus på velfærdens pris

Professor Kurt Jacobsen fortalte om arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljøproblemer fra den første arbejderbeskyttelseslov i 1873 til i dag.

Allerede romerne vidste, at man kan blive syg af at gå på arbejde. De kaldte det "slavesygdomme", fordi slaverne blev syge af at udføre det arbejde, de blev tvunget ud i, fortalte Kurt Jacobsen, professor i virksomhedshistorie og dr.phil. i 1993 på en biografi om Aksel Larsen.

I dag er Kurt Jacobsen ansat på Copenhagen Business School, og han holdt den 29. september et oplæg for Ældrestyrken i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe.

Kurt var inviteret til at komme og fortælle om sin bog "Velfærdens pris", der handler om arbejderbeskyttelse og arbejdsmiljø gennem 150 år, og om det psykiske arbejdsmiljø. Det blev en historisk gennemgang, der strakte sig fra den første arbejderbeskyttelseslov i 1873, som først og fremmest var vedtaget for at beskytte børnene, til vores tid. Her gælder det stadig, at man ikke må blive syg af at gå på arbejde, men hvor ledelsesretten fortsat ikke må anfægtes. Så når sygeplejerskerne bevisligt bliver syge af stress og et enormt arbejdspres, kan Arbejdstilsynet ikke påbyde, at der skal ansættes flere sygeplejersker til at klare arbejdsbyrden.

Det enormt store apparat, vi i dag har til rådighed på arbejderbeskyttelsesområdet, betegnede Kurt som et orgel, dog uden partitur og dirigent. Systemet trænger i den grad til at blive reguleret, fordi området i årtier er blevet stedmoderligt behandlet, og fordi rådighedsretten forbliver uanfægtet.

Især efter 2005, hvor Bedriftssundhedstjenesten blev afskaffet, er forholdene forværret, også fordi der aldrig er blevet klart lovgivet om begrebet psykisk arbejdsmiljø. I dag er området blevet kommercialiseret, og det at blive psykisk syg anses for et individuelt problem. Det skal løses individuelt og vurderes ikke som et resultat af problemer på arbejdspladsen. F.eks. på grund af en dårlig og uduelig leder eller for få ansatte til et alt for stort og stadigt voksende arbejdsområde, som det forekommer især på de offentlige arbejdspladser.

Kurt blev under den efterfølgende debat spurgt om, hvordan han kommer ud med sit budskab, og her lød svaret, at han foretrækker at tage ud og holde foredrag som i tilfældet hos os. Han brød sig ikke om "skrigeskinkeprogrammerne" i TV, hvor alle står og råber i munden på hinanden, men han indrømmede, at det er svært at nå igennem, især til det politiske system, hvor de fleste politikere er tonedøve, og til dele af fagbevægelsen. Psykisk arbejdsmiljø er et af vor tids største arbejdsmiljøproblemer, og derfor et det afgørende at få hele fagbevægelsen med som aktiv deltager for at løse samfundets store sundhedsproblem.

Offentligt møde

Tovholderne i Ældrestyrken har foreslået afdelingens bestyrelse, at der afholdes et offentligt møde om ulighed og fattigdom for at støtte Enhedslistens kampagne om samme emne. Der satses på et møde i oktober eller november med deltagelse af vores naboafdelinger. Ældrestyrken holdt et offentligt møde om samme emne i 2013 i Borgernes Hus, hvor der blev optaget en video. Den kan ses på YouTube under titlen: "Findes der fattigdom og ulighed i Danmark?"

Du kan altid holde dig orienteret om Ældrestyrkens aktiviteter her på hjemmesiden og på aeldre.enhedslisten.dk. Seniorklubberne i Høje Gladsaxe har nu deres egen hjemmeside, hvor Ældrestyrkens aktiviteter også er med. Slå op på: seniorklubbernehg.dk

Vi har et motto i Ældrestyrken, der lyder: Man bliver ikke ældre af at deltage i Ældrestyrken, men man kan risikere at blive klogere. Og det blev vi i den grad på vores første møde i denne sæson, og det regner vi også stærkt med at blive på vores næste møde den 27. oktober, hvor forsker Søren Kolstrup, medlem af byrådet for Enhedslisten på Lolland-Falster, kommer og taler om Andelsbevægelsen og Kooperationen set i et dansk perspektiv.

Gert Holmsø Christensen, der hidtil har være med i Tovholderne, holder en pause, og ind er i stedet trådt Inge Holberg Petersen og Hans Genefke Jørgensen. Herudover består tovholderne af Aase Gjersing, økonomiansvarlig, Jan Willemoes Pedersen, Philip Nørvig, Ole Nielsen og Dorthe E. Harvest.

På gensyn
Tovholderne

 

Emneord: