Sagen om DK-Pleje: Gladsaxe kommunes klausuler om ordnede arbejdsforhold skal håndhæves

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem (Ø)

Fagforbundet FOA har varslet blokade mod DK-Pleje, der udfører rengørings- og plejeopgaver i en række kommuner, inkl. Gladsaxe. FOA vil tegne overenskomst for at sikre ordentlige arbejdsforhold. FOA har dokumenteret, at de ansatte i DK-Pleje hverken får fuld løn under sygdom og barsel, barnets første sygedag, overarbejdsbetaling, 6. ferieuge eller pension.

DK-Pleje har haft kontrakt med Gladsaxe Kommune siden marts 2015 på levering af grundig rengøring hos visiterede borgere. Kontrakten indeholder en klausul, der siger, at:

"Ansatte hos DK Pleje samt hos DK Plejes eventuelle underleverandører (herunder underleverandører i flere led) skal under udførelsen af arbejdet for Gladsaxe Kommune være sikret rettigheder, som ikke er mindre gunstige end dem, der følger af den overenskomst for tilsvarende arbejde, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark jf. ILO konvention nr. 94."

Hvis de arbejdsforhold, som FOA beskriver, også har været gældende i Gladsaxe, hvilket meget tyder på, så er klausulen ikke overholdt, og DK-Pleje har derfor forbrudt sig imod kontrakten med kommunen.

Bod for kontraktbrud – og efterbetaling til de ansatte

Enhedslisten mener, at det i så fald må få konsekvenser for DK-Pleje i form af bod eller opsigelse af kontrakten - det sidste især, hvis de fortsat ikke vil bringe forholdene i orden.

Og frem for alt mener vi, at kommunen må insistere på, at DK-Pleje efterbetaler de ansatte for den manglende indbetaling til pension og 6. ferieuge, løn under sygdom osv. For når firmaet indgår en kontrakt med en klausul om overholdelse af overenskomstsvarende løn- og arbejdsforhold, så skal dette naturligvis håndhæves – for hele kontraktperioden!

Det er helt uacceptabelt, hvis firmaer kan slippe afsted med ikke at overholde kommunens arbejdsklausuler i en kontrakt, som de selv har underskrevet – uanset hvor begrænset en opgave, de udfører for kommunen. Det er dels et dårligt signal til andre firmaer, som måske kunne få den opfattelse, at de heller ikke behøver at tage vores klausuler så alvorligt. Og det er unfair konkurrence overfor de firmaer, som har ordnede forhold.

Systematisk kontrol med overholdelse af sociale klausuler

I forbindelse med politisk behandling af sager om arbejdsklausuler, kædeansvar m.v. har Enhedslisten altid lagt vægt på, at der også skal føres en systematisk kontrol med de private leverandørers overholdelse af sociale klausuler. Den aktuelle sag bekræfter endnu engang nødvendigheden af dette. DK-Pleje blev først bedt om dokumentation efter FOA's blokadevarsel. Det må altså gøres bedre fremover!

Overenskomst med Krifa?

Det forlyder, at DK-Pleje forhandler om en overenskomst med Krifa. Det betragter vi i Enhedslisten ikke som en acceptabel løsning, da det undergraver FOA's overenskomster på området.

Som kommune kan man imidlertid ikke stille krav om overenskomst – eller om overenskomst med den rigtige fagforening. Kun at arbejdsforholdene ikke er ringere end den gældende overenskomst. Såfremt DK-Pleje vælger at indgå overenskomst med Krifa, så vil det imidlertid stadig være en betingelse for at overholde klausulen fremadrettet, at de aftalte forhold på alle punkter matcher de tilsvarende forhold i overenskomsten mellem FOA og DI, da dette er overenskomsten mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter indenfor dette arbejdsområde. Dette vil Enhedslisten naturligvis fastholde i sagens videre forløb i byrådet.

 

Se også:

"Privat plejefirma erkender underbetaling" – artikel i Fagbladet FOA

"Overenskomst betaler sig. Også for medarbejderne i DK-Pleje A/S" – FOA-folder, der viser, forskellen mellem lønforholdene i DK-Pleje A/S og efter overenskomsten

 

BilagStørrelse
Overenskomst betaler sig. Også for medarbejderne i DK-Pleje A/S532.75 kB
Emneord: