Styrk jobcenteret

Foto: Jacob Christensen via FlickrAf Flemming Holst, byrådsmedlem (Ø)

Luk jobcenteret, hvad laver de, hvor mange skaffes et nyt job? Konklusion og spørgsmål fra konservative Henrik Sørensen i Gladsaxe-Bladet 29. marts. Hvad er alternativet. Tilbage til 70'ernes passive beskæftigelsespolitik?

Jobcenteret samarbejder med ledige, ikke-jobparate, jobparate og virksomheder i at skabe et effektivt arbejdsmarked, hvor virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger, og jobsøgende kan få det job, de længes efter. Der kan gå kort tid, med aktiv deltagelse fra den jobparate, og der kan gå længere tid, hvor centeret spiller en større rolle i forhold i at bringe en langtidsledig med komplicerede problemer i job. Fra møder i Erhvervsrådet ved jeg, at vores lokale virksomheder ser meget positivt på samarbejdet.

I 2015 har der været et fald af jobparate ledige på 20 % i Gladsaxe, mod et fald på 11 % i Hovedstaden. Den samme positive tendens gør sig gældende i antallet på uddannelseshjælp og har været særligt udtalt for de langtidsledige. Reduktionen i antallet af ledige i 2015 medfører færre udgifter for kommunen på 14,5 mio. kr. sammenlignet med niveauet i 2014!

I budgettet 2016 – 19 er der afsat 40 mio. kr. yderligere til at intensivere indsatsen, fordi det giver god mening for skatteborgerne. Politisk er der bred opbakning til denne indsats. Ikke blot fra undertegnedes Enhedslisten, men også fra de konservatives repræsentant i byrådet, Lars Abel. Så kære Henrik Sørensen – tag dog en snak med en partifælle, der har lidt kendskab til området!

Flemming Holst, medlem af Gladsaxe Byråd, Enhedslisten (Ø)
Formand for BIU - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

 

Emneord: