Tosprogspuljen og skolernes budgetmodel

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Det er lidt surrealistisk at blive beskyldt af Mogens Camre for diskrimination af de tosprogede elever!

For i modsætning til Camre anser Enhedslisten ikke tosprogede elever for et problem. Men der kan være behov for ekstra støtte i undervisningen og mere tid til skole-hjem-samarbejdet, når eleven har et andet modersmål.

Derfor er tosprogspuljen til skolerne naturligvis ikke diskrimination, men skal tværtimod sikre mere lige muligheder for alle elever. Men da behovet for støtte er forskelligt, er det fornuftigt, at en del af tosprogspuljen fordeles efter sociale kriterier, f.eks. forældrenes uddannelsesniveau.

Det er til gavn for alle elever på skolen, at skoler med en høj andel af elever, som har eller kan have behov for ekstra støtte, får tildelt flere ressourcer. Vi vil meget gerne øge inklusionspuljen og fordele flere midler efter sociale kriterier blandt alle elever. Men ikke ved at halvere støtten til de tosprogede elever, som allerede er blevet beskåret flere gange i de senere år.

Vores skepsis overfor forvaltningens forslag blev bestyrket af høringssvarene fra bl.a. Grønnemose Skole, og af at beregningerne viste, at ændringen ville gå ud over de skoler, der har flest tosprogede elever.

Trods støtten til den ændrede tosprogspulje er Enhedslisten forsat imod taxameterprincippet i budgetmodellen. Dertil kommer, at det økonomiske grundlag i modellen er utilstrækkeligt til at finansiere de mange nye opgaver i folkeskolereformen på en ordentlig måde.

Indlægget er bragt i Gladsaxe-Bladet den 11. november 2014 og er et svar på to indlæg den 4. november.

Emneord: