Ø-forslag om øget jobcenter-indsats over for virksomheder blev afvist

Seriøse ændringsforslag til Gladsaxes budgett blev behandlet lemfældigt og overfladisk. Et eksempel er Enhedslistens forslag om 4 mio. kr. ekstra til den virksomhedsrettede indsats i Jobcentret - noget, som  beviseligt skaffer flere i arbejde.

Flemming Holst, Enhedslisten, holdt denne budgettale ved byrådets møde den 8. oktober 2014

Det er jo første gang, jeg er direkte involveret i Gladsaxes budgetforhandlinger – "siddet med ved bordet", som det hedder – tidligere har jeg måttet nøjes med at sidde i baggrunden og give gode råd til vores forhandlere.

Jeg skal nok lade være med at afsløre noget konkret fra forhandlingerne – de er jo hermetisk lukkede for offentligheden. Meget bekvemt – det gør det jo faktisk muligt for forhandlerne at løbe fra deres valgløfter, uden at vælgerne kan iagttage deres eventuelle løftebrud.

Men om forhandlingerne kan jeg i øvrigt sige: Jeg er ikke imponeret! Det var nærmest umuligt at komme ned i materien i forhandlingerne. Seriøse forslag blev behandlet lemfældigt og overfladisk.

Et eksempel er Enhedslistens forslag om 4 mio. kr. ekstra til den virksomhedsrettede indsats i Jobcentret. Samfundsøkonomisk er der bevis/evidens for, at en målrettet indsats på dette område betaler sig. Private løntilskud til dagpengemodtagere og offentlige løntilskud og virksomhedspraktikker til langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere har en rigtig god jobeffekt – men kun, og dette kun er vigtigt, hvis der er den rette opfølgning på virksomhederne. Ellers kan disse virksomhedsplaceringer have den modsatte effekt af ordinært arbejde: en såkaldt "fastholdelseseffekt" – altså at den ledige bliver fastholdt i ledighed.

Det var netop til denne opfølgning, der skal sikre det rette match, den rette forventningsafstemning og vedligeholde det rette jobfokus hos både arbejdsgiver og den ledige virksomhedsplacerede, vi i Enhedslisten foreslog 8 ekstra ansatte jobkonsulenter, der både havde en socialfaglig indsigt, men selvfølgelig også det forkromede arbejdsmarkedsoverblik. Svære krav, og derfor havde vi også foreslået 400.000 kr. til efteruddannelse af både ny- og nuværende ansatte.

Jeg havde i optimistiske øjeblikke håbet på, at dette forslag var som at løbe åbne døre ind. Kunne det passe bedre til "Gladsaxe i vækst" og øvrige strategier – at også vores ledige medborgere kunne få del af den forventede velstandsstigning – men ak! – det var åbenbart et ublu overbudskrav. Realitetsforhandlinger blev det i hvert fald ikke til!

Og her må jeg sige til SF, der i førstebehandlingen stillede forslag om det jeg kan se nu er blevet en budgetnote 9E – 9E drejer sig om en øget indsats til at vejlede de ledige til mere korrekt at udfylde deres CV på Jobnet.dk: Lige netop dén type vejledning er der ingen som helst belæg for virker. Tværtimod oplever de fleste ledige, der har et, i alle andre sammenhænge, ganske godt fungerende CV, problemet som, at det ikke bliver læst af arbejdsgiverne på Jobnet.dk! Det var måske hér der skulle sættes ind? Anden del af noten – at undersøge og identificere initiativer, der kan bidrage til det gode match, er såmænd sympatisk nok. Problemet er bare, at disse undersøgelser allerede er lavet, og at de tilsammen tilsiger netop de initiativer, Enhedslisten foreslår: virksomhedsplaceringer og bedre opfølgning på disse placeringer.

Så hvorfor kunne Enhedslisten ikke få støtte til dette i forhandlingerne? Spørgsmålet er stillet – svaret venter vi på!

Og spørgsmålet er stillet til alle partier – undtagen Enhedslisten –

  • men særlig til borgmesteren der ledede forhandlingerne,
  • til SF der har lagt vægt på spørgsmålet, men har stillet sig tilfreds med endnu en undersøgelse
  • og ikke mindst til partiet Venstre, der sidste år lagde vægt på endnu en undersøgelse af jobcentrets arbejde ved hjælp af sidste års budgetnote 4, og som sidenhen har fokuseret på især private virksomhedsplaceringer, senest ved førstebehandlingen af dette års budget – hvorfor kunne Venstre ikke støtte den fokus på det virksomhedsrettede arbejde i Jobcenteret, som Enhedslisten foreslår? Hvor skal midlerne til jeres virksomhedsrettede indsats komme fra? Eller kan Venstre kun levere teatertorden à la "Vi skal have flere private praktikpladser" (men ikke fortælle hvordan disse skaffes)? Jeg kan godt antage, at det er teatertorden, og grine lidt ved tanken, når jeg i min erindring ser Venstres valgslogan om "systemskifte" og nu kigger mig meget til højre og ser, at I ligner blide lam!
Emneord: