Budgetflertal sagde nej til Enhedslistens forbedringer

Der blev talt mod bedre vidende, da Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre vedtog budgettet for 2014 og afviste Enhedslistens ændringsforslag. Det gennemgående tema i Trine Græses (A) ordførertale var: "Alle partier undtagen Enhedslisten...", efterfulgt af en lang opremsning af ting, som Enhedslisten angiveligt ikke ville være med til.

Alle de nævnte punkter – undtagen ét – var imidlertid også med i Enhedslistens budgetforslag – og det vidste Trine Græse naturligvis udmærket.

Den enlige undtagelse var, at Enhedslisten ganske rigtigt ikke vil være med til at sænke skat og dækningsbidrag, samtidig med at der skæres 10 mio. på personalenormeringerne og Borgernes Hus sælges.

Man kunne derimod lave den omvendte opremsning: Alle partier undtagen Enhedslisten stemte imod...
- At droppe nedskæringerne på personalenormeringerne ("lavere sygefravær")
- Bedre normering i daginstitutioner
- Bedre normering i ældreplejen
- Energi- og ressourcevejleder i Grønt Ide-center
- Forøget pulje til energirenovering og solceller
- Pulje til cykelstier ved skoleveje
- Oprettelse af rotationsjobs til ledige
- Ekstra ressourcer til folkeskolereformen
- Pulje til nedbringelse af sagtallet pr. sagsbehandler
- At bevare Borgernes Hus.

Emneord: