Bandekrig: Politikerne har et kæmpe ansvar

Af Susanne Yazdanyar, medlem af Enhedslisten

Mogens Camre (DF) skriver den 23. april i Bagsværd/Søborg-Bladet, at løsningen på bandekrigene er, at vi arresterer de 1700 involverede, udviser de 23,5 som ikke har dansk statsborgerskab, og fratager statsborgerskab fra andre, i det omfang hvor det er muligt.

Mogens Camre påstår, at disse 1700 mennesker er med til at gøre Danmark til et utrygt land, og atde er mennesker med en fjendtlig indstilling til det danske værdisæt. Han tror virkelig på, at hvis han fjerner alle disse 1700 mennesker fra de danske gader, så forsvinder bandekriminaliteten helt.

Jeg mener, at det er utrolig udansk og udemokratisk at tro, at man kan løse et problem ved at skyde skylden på nogle individer og lægge ansvaret helt over på dem. Jeg synes, at det er uansvarligt, at man som samfund ikke tager ansvar for de problemer, som vi har i vores folkeskoler, i vores boligområder, i vores ungdomsklubber og andre institutioner, hvor unge færdes.

Mogens Camres debatindlæg er et klart udtryk for en meget fjendtlig indstilling. Lige såvel som problemer ikke forsvinder ved at rive socialt belastede boligområder ned, forsvinder bandekriminaliteten ikke ved at smide nogle individer på porten.

Løsningen finder man ved at skabe alternativer, som er mere værd end bandemiljøet. Bandemiljøet vil være her altid, hvis ikke vi tager fat på roden af problemet. For det første skal politikerne tænke over, hvordan hashmarkedet kan kommes til livs. For det andet skal politikerne tænke over, hvordan vi kan skabe et Danmark, som er inkluderende, som ikke er fjendtligsindet, og som giver unge og børn muligheder for udvikling og fællesskab.

Politikerne har et kæmpe ansvar, når det kommer til, hvilke muligheder vi giver vores børn og unge. Børn og unge, som oplever fiaskoer, nederlag og eksklusion i det danske samfund, søger en anden vej. Og hvis et andet, mere farligt miljø byder dem velkomne, så vælger nogle den vej. Det er vores ansvar som samfund at skabe trygge rammer for unge. Der er ingen, som er naturbestemte til at skyde med en pistol. Der skal mere fokus på de socialt belastede områder. Der skal være større fokus på børn og unge, som har det svært - allerede i folkeskolen. Og der skal kæmpes for at skabe et dansk fællesskab, som består af os alle. I modsætning til et fremmedfjendsk fællesskab, som bliver skudt på, fordi det ikke vil erkende, at det har svigtet nogle individer.

Det er uansvarligt og nyttesløst at foreslå at smide dem, som samfundet har svigtet, ud af landet i håb om, at bandekriminaliteten forsvinder. Bandemiljøet vil eksistere, så længe der er incitament for unge til at indgå i det.

Læserbrevet er bragt i Bagsværd/Søborg-Bladet den 7. maj 2013. 

Emneord: