Bedre børnemiljø: Mere plads og mere personale

Enhedslistens folder uddelt på budgetdagen 2012 rejste bl.a. krav om bedre normering i daginstitutionerne.

 

 

 

 

Vi fik en ny regering... men desværre ikke en ny økonomisk politik over for kommunerne

Den ny budgetlov, og kommuneaftalen for 2013 dikterer anlægsloft, nulvækst i serviceudgifterne og skrappe sanktioner, hvis rammerne overskrides. Den stramme kurs er dikteret af EU's finanspagt, som regeringen og de borgerlige partier – uden folkeafstemning - har besluttet, at Danmark skal med i.

Vi havde forventet bedre.

Enhedslisten vil ikke acceptere nedskæring i velfærden, samtidig med at der gives skattelettelser til de bedst stillede. Der er behov for mere personale og ikke mindre. Og der er brug for at skabe flere arbejdspladser gennem bl.a. etablering af flere cykelstier og energirenovering af skoler, daginstitutioner, plejecentre, og andre kommunale bygninger.

De nye penge til daginstitutionerne skal bruges til mere personale

Enhedslisten fik forhandlet 500 mio. ind i finanslovsaftalen til bedre normering i daginstitutionerne. I Kommuneaftalen blev dette ændret til "Bedre kvalitet" – uden betingelser om bedre normering Enhedslisten i Gladsaxe mener, at pengene i vores kommune skal bruges til mere personale, som det oprindeligt var aftalt.

Det kan f.eks. ske ved at

  • Pengene målrettes til institutioner i de socialt mest udsatte områder.
  • Fjerne lukkeugen i uge 30.

Mere plads til børn, når (hvis) børnetallet falder

Gladsaxe har oplevet et uventet børneboom de seneste år, så mange institutioner er fyldt op. Det er skidt for børn og personale.

Enhedslisten er derfor imod at lukke de små institutioner i takt med, at børnetallet falder. Vi vil hellere udnytte muligheden for at skabe mere plads pr. barn.

Læs hele folderen her:

BilagStørrelse
Budgetfolder_2012.pdf242.68 kB
Emneord: