Klima og velfærd skal stå først i 2009

Miljø og energi udvalgets formand Trine Henriksen til demonstration.

I Enhedslisten håber vi først og fremmest, at 2009 bliver det år, hvor de mange store ord om klimaet bliver omsat til handling.
Tiden er snart ved at løbe ud, hvis vi skal nå at vende udviklingen og forhindre de mest katastrofale klimaforandringer.

Klimaindsats i Gladsaxe

Heldigvis kan vi også i Gladsaxe være med til at gøre ordene til handling. Det handler om at vi tænker klimaindsatsen ind i alle politiske beslutninger. Når vi skal bygge en ny skole, så vælger vi lavenergibyggeri i den bedste standard, med brug af vedvarende energi. Når vi køber nye biler, så vælger vi elbiler fordi de er mest energi-effektive. Vi kan anlægge flere cykelstier og øge trafiksikkerheden, så flere vælger at cykle. Vi kan udbygge den kollektive trafik, så færre vælger at køre i egen bil. Derfor er vi også glade for, at Gladsaxe støtter indføring af trængselsafgifter (bompenge) og arbejder aktivt for letbanen langs Ring 3. Men det står desværre i modsætning til, at der bliver skåret ned på busserne.

Har vi råd?

Lavenergibyggeri koster flere penge at opføre, men der er færre udgifter til el og varme. Derfor kan det godt betale sig at opføre lavenergibyggeri. Energirenovering af det ældre byggeri tjener sig også hurtigt ind igen. Hvis vi udbygger den kollektive trafik, kan vi i stedet spare den meget dyre udbygning af motorvejsnettet. Men på en række områder vil en ansvarlig klimaindsats alligevel koste ekstra, på kort sigt. Derfor håber vi også, at 2009 bliver det år, hvor kommunerne får større økonomisk råderum, og hvor anlægsloftet bliver droppet. Så vil vi have bedre muligheder for at gøre ord til handling.

Bedre velfærd

Et større økonomisk råderum skulle også sikre bedre tilbud til børn og ældre. I Gladsaxe bliver der sparet på specialtilbud til børnene og der skal være plads til flere af disse børn i folkeskolen. I Enhedslisten synes vi, at større rummelighed er fint. Vi vil gerne støtte nye og billigere måder at løse opgaverne på i barnets nærmiljø. Men kun hvis det er bedre for barnet selv, og for de andre børn og voksne. Det synes vi man bør sikre - inden der skæres ned på budgetterne.

I Enhedslisten vil vi arbejde for, at 2009 bliver året, hvor man vælger den fælles velfærd og klimaet, frem for skattelettelser til de bedst stillede.

Af Trine Henriksen, Enhedslisten, Gladsaxe Byråd

Emneord: