Enhedslistens budgetforslag: Social ansvarlighed og ansvarlig klimaindsats

De øvrige partier i byrådet har indgået forlig om kommunens budget for 2010-13. Enhedslisten er ikke med i forliget fordi der slet ikke afsættes de nødvendige ressourcer til at gennemføre en ambitiøs klimahandlingsplan, og fordi det indeholder nedskæringer på 75 mio. over de næste fire år. Nedskæringerne vil medføre personalereduktioner, der betyder større arbejdspres for de ansatte og dårligere service for borgerne.

Emneord:

Hvordan mener partiet vi skal bekæmpe den stigende vold og kriminalitet, hvor specielt unge helt ned til 12-14 års alderen gør sig uheldigt bemærket?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Der skal ikke herske tvivl om at Enhedslisten vil være med i kampen mod stigende vold og kriminalitet – også begået af unge.

Når kriminaliteten begås af helt unge børn, er der især grund til bekymring.

Emneord:

SF siger nej til socialistisk valgforbund

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe

Et valgforbund der skulle styrke venstrefløjen i det kommende byråd og trække Gladsaxe i en mere solidarisk og miljørigtig retning. SF har i en e-mail til Enhedslisten onsdag den 9. september oplyst at "Vi har vurderet at vi får mest ud af et teknisk valgforbund med A og B, så et sådant har vi indgået i dag." Enhedslisten beklager selvfølgelig at SF fravælger et socialistisk valgforbund. Dette havde de ellers i sidste uges lokalpresse givet udtryk for de gerne så.
Emneord:

Går partiet ind for skatteforhøjelser til fordel for forbedrede serviceydelser?

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe.

Enhedslisten mener, at der er hårdt brug for forbedringer af den kommunale service. F.eks. til flere ansatte i daginstitutioner, skoler og indenfor pleje og omsorg, ligesom der er hårdt brug for penge til energirenovering af de kommunale bygninger og til at forbedre trafiksikkerheden og den kollektive trafik. 

Emneord:

Liste Ø styrer: Servicebussen kørte på Gladsaxedagen

På Gladsaxedagen den 22. august så ”sØrvice”-bussen igen dagens lys i Gladsaxe. Enhedslisten satte bussen ind, så ældre og gangbesværede kunne komme op til Gladsaxedagen og deltage i festlighederne. Bussen kørte bl.a. via Mørkhøj, Egeparken og lavhusene i Høje Gladsaxe. Efterspørgslen var så stor, at der måtte sættes en ekstra bus ind.

Emneord:

En nødvendig "sØrvicebus"

Læserbrev af Flemming Holst, kandidat til byrådet for Enhedslisten Gladsaxe.

Gladsaxedagen er blevet en tradition. Ligeledes er det blevet en tradition at Enhedslisten bidrager med en iøjenfaldende aktivitet. I år havde vi taget initiativ til at servicebussen blev genindført - i første omgang blot for en dag - Gladsaxedagen.
 

Emneord: