Demokrati er mere end et kryds hvert fjerde år

Læserbrev af Bendt A. Larsen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe

Enhedslisten vil arbejde for et mere økologisk, solidarisk og demokratisk Gladsaxe. Men bortset fra lommeuld kommer intet af sig selv. Det kræver benhårdt arbejde og konstant aktivitet. Enhedslistens kommende byrådsgruppe er klar til at fortsætte den aktive indsats, som vi har stået for i alle de 16 år, vi har været repræsenteret i byrådet. 

Emneord:

Klimamål for Gladsaxe: 40% CO2-reduktion i 2020!

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Gladsaxe skal reducere sin CO2-udledning med 40% i 2020. Det foreslog Enhedslisten på sidste byrådsmøde. Forslaget skabte en del debat og blev ikke vedtaget i første omgang, men i stedet oversendt til behandling i Miljøudvalget.

Emneord:

Et visionært og grønt byområde

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe. 

Bagsværd Park er endnu kun på planlægningsstadiet. Men om nogle få år er det nedslidte industrikvarter forhåbentlig godt i gang med omdannelsen til et nyt, spændende byområde i Bagsværd.

Enhedslisten har tidligt i den politiske proces fået vedtaget, at Bagsværd Park skulle opføres som lavenergibyggeri og at anvendelsen af vedvarende energi skulle indgå som tema i arkitektkonkurrencen.

Emneord:

Enhedslisten tager ansvar

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe. 

Vi synes det er at tage ansvar overfor elever, lærere og forældre at stemme imod nedskæringer på folkeskolen.

Vi synes det er at tage ansvar overfor børn og voksne med vidtgående handicap at stemme imod forringelser af specialundervisningen og andre former for støtte i hverdagen.

Og vi synes det er at tage ansvar overfor de ældre at stemme imod reduktion af rengøringshjælpen og nedlæggelse af servicebussen.

Emneord:

Linedance, graffiti og Hamlet, tak!

Læserbrev af Anja Nørager-Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe.

Kulturpolitik handler for Enhedslisten om at gøre det muligt for så mange som muligt at udøve, opleve og leve kultur. 

Det er især vigtigt at den kultur, der ikke kan klare sig på markedsvilkår bliver støttet, så det mangfoldige, det skæve og det for alvor nyskabende får plads.

Kultur er ikke kun det, man kan møde på museer og i Det Kongelige Teater. Kultur er også graffiti og gadegøgl.  

Emneord:

Pia stjæler fra pensionisterne

Læserbrev af Bendt A. Larsen, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Ældrechecken er tyvstjålet fra de ældre selv.  Og der er endda taget mere end det. Siden 1994 har staten taget 0,3 % af de penge, der ellers skulle gå til folkepensionister, arbejdsløse og andre på overførselsindkomst. Her er tale om den såkaldte satspulje, som alle (også Pias Dansk Folkeparti), minus Enhedslisten, har aftalt. 

Emneord: