Hvorfor er Gladsaxe endnu ikke klimakommune?

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Det spørgsmål rejser Martin Mouritsen i sidste uge. Svaret er enkelt: For at blive klimakommune skal man forpligte sig til CO2 reduktioner på minimum 2% om året. Men et flertal i byrådet har ikke villet sætte forpligtende mål for reduktion af CO2, før der var udarbejdet en færdig plan for, hvordan reduktionerne kunne opnås, og hvor meget det ville koste.
Emneord:

Mere lokal indflydelse – også for brugere og ansatte

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Det lokalpolitiske råderum er helt klart blevet mindre i den nuværende regerings tid. Dels fordi regeringen pålægger kommuner og regioner nogle meget stramme økonomiske rammer, og dels fordi regeringen vil styre stadig flere områder helt ned i den mindste detalje. De økonomiske rammer betyder forringet service for borgerne, og det samme gør de statslige krav til kontrol og dokumentation, fordi de ansatte spilder stadig mere tid på administrative opgaver i stedet for på de egentlige kerneydelser.

Emneord:

Faglig udvikling kræver tid og overskud

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Gladsaxe var en gang foregangskommune indenfor skolevæsenet. Men mange nye opgaver for færre ressourcer sætter efterhånden sit præg.

Emneord:

Flytte kommaer eller sætte dagsorden?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

På Gladsaxe Bladets vælgermøde i tirsdags åbenbaredes der forskellige motiver til at søge valg til det kommende byråd. Fælles var selvfølgelig det at søge indflydelse, men ambitionsniveauet var meget forskelligt.

Emneord:

Hvem har ansvaret?

Læserbrev af Flemming Holst, byrådskandidat for Enhedslisten Gladsaxe.

Eva Strand spurgte i sidste nummer af BSB til hvem der har ansvaret for at HCS fik opgaven med at hente vores skrald, efter at Christianslyst havde løst opgaven tilfredsstillende i mere end en menneskealder.

Svaret er EU's licitationsregler i uhellig alliance med et flertal i det daværende byråd - 2001.

Emneord:

Ole Skralds hukommelsessvigt

Læserbrev af Emilce Nielsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Ole Skrald påstår, at han er det eneste byrådsmedlem som stemte imod at entrere med HCS. Dette er ikke korrekt. Ole kom ind i byrådet i januar 2002. Men allerede d. 14. november 2001 havde Socialdemokraterne, SF, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti vedtaget at give arbejdet til HCS.

Emneord: