Skattelettelser eller velfærd – Enhedslistens forhandlingsudspil til budget 2011-14

Det kan ikke undre, at forslaget om en skattestigning på 0,2% i Gladsaxe møder modstand blandt de borgerlige partier. De samme partier står bag regeringens krav om, at kommunerne skal spare på velfærden, samtidig med at de har bevilget 7,3 mia. i skattelettelser til de 10% bedst stillede i samfundet. Enhedslisten har foreslået at ophæve skattelettelserne og overføre de 7,3 mia. til kommunerne – så ville der hverken være behov for nedskæringer eller skattestigning.

Emneord:

Vinderen af Enhedslistens genopretningspakke

Enhedslisten synes ikke, det er bankerne, men derimod velfærdsstaten, der har brug for en genopretningspakke. Som et første skridt udloddede Enhedslisten på Gladsaxedagen 2010 en genopretningspakke med økologiske kolonialvarer til den betrængte husholdning.
Emneord:

Dyrt og dårligt at lade private drive Letbanen

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Venstre og konservative har endnu en gang været fremme med ideen om at lade private bygge og drive en letbane på Ring 3, gennem et offentlig-privat partnerskab (OPP). Det er glædeligt, at V og K nu også støtter en letbane, men OPP vil både være en dyr og dårlig løsning for borgerne og brugerne af den kollektive trafik.

Emneord:

Kristelig fagforening og Gladsaxe Kommune

Læserbrev af Bendt A. Larsen

Af lokalavisen fremgår det, at kommunen vil indgå en sundhedsaftale med et firma ved navn JobDK. Det drejer sig om at bekæmpe længerevarende sygefravær hos kommunale medarbejdere.

Det undrer mig, at kommunen vil anvende JobDK.

Emneord:

Handicappede lades i stikken

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe og udpeget af byrådet til SVIKAs bestyrelse

Et flertal i byrådet af Socialdemokraterne, SF, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre vil nedlægge SVIKA. SVIKA er et specialundervisningstilbud for voksne med svære indlærings- eller adfærdsvanskeligheder. Borgere med disse handicaps har brug for individuelt tilrettelagte forløb, hvor undervisningen foregår i små grupper med specialiserede lærere. De kan ikke bare henvises til almindelig fritidsundervisning.
Emneord:

Cykelsti på Stengårds Allé er ikke en ny ide

Læserbrev af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten Gladsaxe

Spørgsmålet om sikre skoleveje og konkret forslaget om cykelsti på Stengårds Allé er ikke noget, der lige pludselig ligger Enhedslisten på sinde, sådan som Nanna Mørch skrev i et læserbrev sidste uge. Det er noget, som vi har taget op igen og igen i adskillige år, fordi vi synes, det er vigtigt, at børn kan cykle til skole.

Emneord: