Økologi er en investering i fremtiden

Af Torben Madsen, byrådskandidat (Ø)

Enhedslisten vil arbejde for, at der kommer mere økologisk mad i de kommunale institutioner og kantiner i Gladsaxe. Økologisk frugt og grønt er uden giftstoffer, mens ikke-økologiske produkter ofte indeholder små mængder af giftstoffer fra brugen af pesticider. I dag påvirkes vi alle med et stort antal kemiske stoffer, hvis langsigtede virkninger ikke kendes.

Enhedslisten ønsker en økologisk omstilling af fødevareproduktionen i Danmark, og den offentlige sektor bør gå foran. Fødevarer skal være fri for farlige kemiske stoffer, men der er også andre fordele ved at støtte økologisk landbrug gennem offentlige indkøb.

Emneord:

Budget 2018-21: Alvorlig nedskæring på skolerne blev afværget

Der er flere gode grunde til, at Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Der blev opnået vigtige forbedringer, og det lykkedes at fjerne besparelsen på 6 mio. kr. på folkeskolen.

Af Trine Henriksen, byrådsmedlem for Enhedslisten

Enhedslisten er med i det kommende budget for 2018-21. Blandt de vigtige forbedringer er et højere budget til sårbare børn og unge, hvilket er helt nødvendigt for at modsvare det stigende behov. Der skal gennemføres en analyse af de fremtidige behov på området, og her blev det tilføjet, at analysen skal tage udgangspunkt i det nuværende servicebehov.

Emneord:

Ældrestyrkens møde om Cuba trak fulde huse

Flere end lokalet kunne rumme havde tilmeldt sig Ældrestyrkens møde om Cuba før og nu den 28. september 2017. Journalist og rejsearrangør Brian Rasmussen holdt et to timer langt oplæg om det land, der i mere end 55 år frem for noget andet har stået for sundhed og uddannelse.

Emneord:

Flere pædagoger, tak

Af Signe Rosa Skelbæk, byrådskandidat for Enhedslisten

I Danmark har vi en regel om, at klassekvotienten ikke må overstige 28 elever. Til nøds kan en kommunalbestyrelse søge dispensation til 30 elever. Det er mange elever, men man har trods alt sat et loft på, hvor mange elever der maksimalt må være i klassen, for at en vis undervisningskvalitet kan finde sted. Det giver god mening – og derfor forstår vi i Enhedslisten ikke, at vi ikke har en minimumsnormering for, hvor mange pædagoger, der skal være pr. vuggestue- eller børnehavebarn.

Emneord:

Valgforbund mellem Enhedslisten og Alternativet til byrådsvalget

Partierne Enhedslisten og Alternativet i Gladsaxe har indgået en aftale om valgforbund til byrådsvalget den 21/11 2017, så overskydende stemmer fra et af partierne i valgforbundet kommer det andet parti til gode.

Valgforbundet er "teknisk", således at der ikke knyttes politiske krav og fælles kampagner til valgforbundet. Dog håber begge på en politisk effekt af samarbejdet i form af øget fokus i byrådet på nogle områder, som begge partier prioriterer højt.

Emneord:

Enhedslisten om Budget 2018-21: Der er råd til mere velfærd

Gladsaxe Kommune har en god økonomi. Der er råd til forbedringer på mange vigtige områder, men serviceloftet blokerer. Derfor arbejder Enhedslisten både for en bedre prioritering indenfor den ramme, der er, og for et opgør med regeringens sparekrav til kommunerne.

Emneord: