Ældrestyrken: Omfattende program på årets sidste møde

"Ældrestyrkens møder er altid vidt forskellige", lød en kommentar fra en af de 24 fremmødte på årets sidste møde den 26. nov. Og ganske vist serverer vi ikke altid glögg og æbleskiver som denne eftermiddag, men vi må vedgå, at vi kom vidt omkring i dagens emner, og at klokken blev over 15, før vi sluttede. Inge Graff Nielsen orienterede os om et brev, hun har stilet til minister Inger Støjberg, Integrationsministeriet. Heri undrer Inge sig over den danske greencardordning i en tid, hvor Danmark f.eks. mangler læger i katastrofal grad.

Emneord:

Ældrestyrken så tilbage på modstandskampen

2. Verdenskrig og modstandskampen – er det stadig et emne, der kan fænge? Ja, med Jørgen Tved fra Ældrestyrken i Nordsjælland som oplægsholder, så kan det. Han havde forsamlingen i sin hule hånd, da han besøgte Ældrestyrken i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe den 29. oktober og holdt sit oplæg om besættelsen og livet under krigen – en vigtig del af Danmarkshistorien.

Emneord:

Bedre tid giver bedre resultater – ikke kun på familieområdet

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

DF og LA klager over, at pengene vil fosse ud af kommunekassen for at tilfredsstille særinteresser for Enhedslisten. Til trøst for DF og LA (men måske ikke så mange andre) kan jeg sige, at vi har adskillige "særinteresser", som endnu ikke er blevet tilfredsstillet, bl.a. flere ressourcer til folkeskolen og bedre normering i hjemmeplejen. Men det er da helt korrekt, at vi synes, at pengene i kommunekassen skal bruges til gavn for borgerne, i stedet for at ligge og samle støv.

Emneord:

Da Ældrestyrken flyttede ind i Seniorcentret i Høje Gladsaxe

Ældrestyrken holdt sit første møde i Seniorcentret i Høje Gladsaxe den 24. september. Fremmødet var stort med 27 deltagere og 7 afbud, men selv om rammerne kunne have været mere rummelige, tog alle det med godt humør, og der var en fin stemning.

Emneord:

Et budget med gode investeringer – bedre tid til arbejdet giver mere kvalitet

Af Trine Henriksen/Enhedslistens byrådsgruppe

Enhedslisten er med i årets budgetforlig sammen med Socialdemokraterne, SF, Radikale, Konservative og Venstre. Budgetudspillet indeholdt en masse fornuftige prioriteringer, som er kommet med i aftalen. blandt andet...

Emneord:

Positivt budgetudspil – med sorte skyer forude

Af Enhedslistens byrådsgruppe

Enhedslisten har i flere år foreslået at forbedre sagsbehandlingen på det sociale område ved at ansætte flere socialrådgivere, så de har mere tid til hver sag. Forsøg har vist, at merudgiften tjener sig hjem ved en bedre forebyggende indsats. Det er derfor meget positivt, at borgmesterens budgetudspil nu lægger op til at gå denne vej. Det er dog en forudsætning for os, at det ikke finansieres ved at stramme kriterierne for støtte til familier og børn, der har behov for det.

Emneord: