Spændende række af oplægsholdere i Ældrestyrken

Deltagerne i Ældrestyrkens møde den 30. marts i Seniorcentret i Høje Gladsaxe så både fremad på kommende arrangementer og kiggede tilbage i Danmarks historie.

Emneord:

Støt et kommunalt oprør mod omprioriteringsbidragene!

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Regeringen har lagt op til, at kommunernes økonomi beskæres med 1% årligt gennem de såkaldte omprioriteringsbidrag. Det betyder 2,4 mia. mindre i 2017, 4,8 mia. i 2018 og 7,2 mia. i 2019. Penge, som tages fra de kommunale velfærdsopgaver, så det blå folketingsflertal kan anvende dem til andre formål, f.eks. topskattelettelser, kampfly eller billigere luksusbiler.
På byrådsmødet 9. marts stillede Enhedslisten spørgsmål til konsekvenserne for Gladsaxe, hvis omprioriteringsbidragene implementeres fuldt ud i 2017-19.

Emneord:

Ældrestyrken fik besøg af politisk flygtning fra Iran

Tovholderne havde besluttet, at 25 deltagere måtte være maksimum på mødet den 25. februar 2016 i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe. Men på et tidspunkt var vi hele 28, heriblandt flere nye, som vi ikke havde set tidligere. Stemningen var fin fra starten, og efter at alle havde fået lidt frokost på tallerkenerne kunne vi overgive ordet til dagens oplægsholder, Nahid Riazi, der er politisk flygtning fra Iran, men med over 20 års ophold i Danmark.

Emneord:

Undersøg interessen for kortere skoledage og flere to-lærer-timer

Af Trine Henriksen, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget (Ø)

Med skolereformen har danske skoleelever fået langt flere timer end andre elever i Europa. Mange elever er trætte og mindre koncentrerede i de sidste timer, ikke mindst de elever, som i forvejen har det svært.

Emneord:

Ældrestyrken satte fokus på faglig aktivitet om arbejdsmiljø

"Jeg overvejede, om jeg skulle komme. Det lød lidt tørt, men hvor var det spændende", lød en af kommentarerne fra en deltager i Ældrestyrkens møde den 28. januar 2016, da mødet var slut og oprydningen i gang. 31 var mødt frem, men der blev en siddeplads til alle, der var kommet for at høre et oplæg om AAA, Samarbejdet mellem arbejdere og akademikere tilbage i 70'erne.

Emneord:

Røde og grønne visioner for Gladsaxe i 2016

I sin nytårshilsen i Gladsaxe-Bladet sætter Trine Henriksen fokus på styrket klimaindsats, opblødning af skolereformen, bedre sagsbehandling for borgerne og modstand mod regeringens nedskæringer.

 

 

 

Emneord: