Trafikforslag: Begræns CO2-udledning, trængsel og partikelforurening med citylogistik

Enhedslisten stiller forslag om ny organisering af varetransporten, som kan reducere den tunge trafik til fordel for trafiksikkerhed, klima og miljø.

Vareleverancer til butikker og virksomheder udgør en stor del af trafikken i byområderne, og især en stor del af den tunge trafik. Flere steder i landet er der forsøg i gang med at organisere varetransporten anderledes, i et system kaldet citylogistik, hvor der etableres en omlastningsplads i udkanten af byen, hvor de store lastbiler afsætter varerne. Herefter bliver de forskellige leverancer samlet på mindre varevogne, som kører ind til aftageren med alle dagens varer på én gang.

Fordelene er, at man får færre tunge varetransporter i byerne og mindre trængsel, til gavn for både trafiksikkerhed, klima og miljø.

Enhedslisten stiller derfor følgende forslag til beslutning:
1. At Gladsaxe Kommune undersøger muligheden for at organisere sine varetransporter gennem Citylogistik, på linje med Roskilde Kommune.
2. At Gladsaxe Kommune inddrager spørgsmålet om citylogistik i samarbejdet med erhvervslivet og de forretningsdrivendes organisationer i Gladsaxe, f.eks. ved at arrangere et tema-møde om Citylogistik i Klima-Klar-netværket, Erhvervsrådet eller andre relevante netværk.

Trafikkens klimabelastning kræver nye initiativer

Gladsaxe Kommune har i flere år arbejdet med at reducere CO2-udledningen i hele Gladsaxe, som bidrag til at bremse klimaforandringerne. Det nuværende mål er en reduktion på 40% i 2020, målt i forhold til 2007. På mange områder er CO2-udledningen faldet, men udledningen fra trafikken er stort set uændret. Derfor er der behov for nye initiativer og stærkere indsats i forhold til trafikken, og citylogistik er en ny mulighed, som samtidig giver flere andre fordele.

Erfaringer med citylogistik

Citylogistik har længe været praktiseret forskellige steder i bl.a. Tyskland og Holland, mens det er forholdsvist nyt i Danmark.

I København er en del af varetransporten i Indre by overgået til levering via firmaet Citylogistik, som led i en indsats, der har været forberedt igennem længere tid. I Roskilde indledte kommunen lige før sommerferien indledte en et-årig aftale med Citylogistik om at levere alle vareleverancer til Rådhuset, hvilket vil reducere antallet af ugentlige leverancer til rådhuset fra 45 til 4. Firmaet benytter varevogne, der kører på el. Firmaet er i øjeblikket det eneste af sin slags i Danmark.

Mange fordele

Ud over reduktion af CO2-udledningen, vil anvendelse af citylogistik også reducere trængslen og partikelforureningen fra den tunge trafik. Det vil øge trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister, når store lastbiler erstattes af mindre varevogne. Det kunne derfor også være en stor forbedring af trafiksikkerheden at anvende citylogistik ved varelevering til mindre butikker i boligkvartererne og i nærheden af skolerne.

For at få tilstrækkeligt volumen til etablering af citylogistik i Gladsaxe, vil det være en fordel hvis Gladsaxe Kommune samtidig tog kontakt til vores nabokommune, for at høre om de vil være med i et fælles initiativ.

Læs mere her:

Én elbil afløser stimer af varebiler i city - Politiken 9.4.2016

Kun el-lastbiler til Roskilde Rådhus - Roskilde Kommune 18.6.2017

Emneord: