Der er fortsat brug for tosprogsstøtte i skolen

Af Trine Henriksen (Ø) og Serdal Benli (SF)

På byrådsmødet i morgen (31. januar 2018) kan det nye byråd forhindre en nedskæring på støtten til tosprogede elever i kommunens folkeskoler. Det håber vi at de vil! Hvis planerne gennemføres om at nedlægge fem ud af syv årsværk blandt tosprogslærerne, vil det ramme den mest udsatte del af de tosprogede elever og skade integrationen.

Emneord:

Masser af spørgsmål til borgerrådgiveren

Hvad er en borgerrådgiver? Det spørgsmål fik deltagerne i Ældrestyrkens første møde i denne sæson, torsdag den 25. januar, et omfattende og grundigt svar på, da jurist Preben Rohde holdt sit oplæg. Gladsaxe Kommune ansatte i 2016 Preben Rohde i stillingen som en 2-årig forsøgsordning, men den blev en sådan succes med over 500 henvendelser fra borgerne om året, at byrådet i 2017 enstemmigt gjorde den permanent.

Emneord:

Reception for gamle og nye byrødder

Ved en festlig reception fredag den 5. januar 2018 sagde Gladsaxe-afdelingen officielt farvel til de afgående byrødder og velkommen til de nye.

Solidaritet og bæredygtighed

Af Trine Henriksen, Enhedslisten

Selv om uligheden vokser, den sociale tryghed undergraves og indsatsen mod klimaforandringerne går alt for langsomt, kan vi lokalt tage initiativer, der styrker en solidarisk og bæredygtig udvikling. Her er nogle af Enhedslistens prioriteringer:

Emneord:

Enhedslisten er på plads i det nye byråd

Så er konstitueringen på plads efter valget, og det nye byråd har holdt sit konstituerende møde. Enhedslistens Michael Dorph Jensen overtager posten som formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, og Trine Henriksen bliver formand for Grønt Råd.

Her kan du se, hvilke andre poster i udvalg og råd vi tager os af i de kommende fire år:

Emneord:

Ældrestyrken sluttede året af med trommer og højt humør

Man bliver ikke ældre af at deltage i Ældrestyrken – men man kan risikere at blive klogere. Og så kan man også blive i rigtig godt humør. Det skete den 30. november, hvor Ældrestyrken holdt sæsonens sidste møde i Seniorklubberne i Høje Gladsaxe, og her blev der både talt kinesisk og slået på tromme.

Emneord: