Er du ung?

Socialistisk Ungdomsfront (SUF)

Enhedslisten Gladsaxe har ingen ungdomsafdeling, men samarbejder med Socialistisk UngdomsFront (SUF). Vi opfordrer vores unge medlemmer til at blive aktive i SUF.

Emneord: