Børne- og Undervisningsudvalget, 26/1-2009, sag nr. 11

Forslag fra Enhedslisten Gladsaxe

Forslagene 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 og 18 afvises.

Forslagene 2, 4, 6, 13,15 og 19 gennemføres, dog med inddragelse af bemærkninger i høringssvarene, f.eks. omkring støtten til 15 årige i egen bolig og støtte til skolegang for børn anbragt på lokal døgninstitution.

Forslag 1 (Samling af Pilehuset og brohuset) gennemføres, men placering koordineres i forhold til placering /bevarelse af øvrige tilbud. Alternativ placering på Carl Blochs alle bør overvejes.

Forslag 3 om oprettelse af lokalt dagbehandlingstilbud i sammenhæng med Familieskolen gennemføres, i sammenhæng med de forslag som er beskrevet i høringssvarene fra Stengård skole/Lille Stengård og Mørkhøj skolebestyrelse og MED-udvalg. Dvs. om bevarelse af heldagsskolerne i sammenhæng dagbehandling og familieskole, og opbygning af et videnscenter, hvor personalets ekspertise også udnyttes til støtte for lærere og pædagoger i den rummelige folkeskole.

Forslaget finansieres ved en ekstrabevilling på 10 mio. kr. til området for støttekrævende børn. Det kan enten gives som en foreløbig bevilling for 2009 finaniseret af kommunens kassebeholdning indtil en varig finansiering aftales i forbindelse med budget 2010. Eller det kan allerede nu bevilges for årene 2009-12, finansieret ved en forøgelse af grundskyldspromillen som foreslået af Enhedslisten ved budgetforhandlingerne i efteråret 2008.

Budgettet for støttekrævende børn følges fremadrettet og justeres efterhånden som rummelighedsplanen kommer i gang på skolerne og viser positive resultater.
 

Af Enhedslistens byrådsgruppe Trine Henriksen, Anja Nørager-Nielsen og Emilce Nielsen.

Dagsorden for Børne- og Undervisningsudvalgets møde nr. 2, mandag den 26. januar 2009, sag nr. 11-13

Emneord: